wtorek, 13 sierpnia 2013

Promocja "Zarabiaj na zakupach" eKONTO w mBank

Promocja eKONTA z możliwością zarobienia nawet 500 zł rocznie w mOKAZJACH.
Ogólne zasady promocji:
- dla nowych klientów, którzy założą konto indywidualne eKONTO z Promocją i kartą debetową
- zwrot 20% za pierwsze zakupy na min. 100 zł płatne kartą, wykonanej najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto Umowę, nie więcej jednak niż 20 PLN.
- kolejny zwrot za płatności kartą za zakupy, max. 280 zł, może być przyznany Uczestnikowi w każdym miesiącu od 3 do 12 po spełnieniu warunków, np. konto zakładamy w miesiącu sierpniu, to pierwszą ofertę po spełnieniu warunków otrzymamy w październiku, warunkiem dostania oferty to transakcje na 250 zł kartą płatniczą w miesiącu wrześniu, czyli jeżeli chcemy dostać ofertę to w każdym miesiącu poprzednim w trakcie promocji wykonujemy transakcje kartą na min. 250 zł. mBank w każdym miesiącu wybiera sklepy, w których możemy otrzymać zwrot i jaką kwotę minimalną musimy wydać, aby ten zwrot uzyskać. Informacje w/w będą zamieszczane w systemie transakcyjnym po zalogowaniu do naszego konta w zakładce Pasaż/mOKAZJE. W tej zakładce trzeba będzie aktywować ofertę poprzez wybranie oferty z zakładki "Wybierz mOKAZJE" i kliknięciu na niej przycisku "Wybierz".
- dodatkowy zwrot za zakupy w wysokości 200 zł może być przyznany w 13 miesiącu, liczonym od miesiąca, w którym zawarto Umowę, jeśli Uczestnik w miesiącach od 2 do 12 wykonał transakcje kartą na min. 250 zł, dodatkowy Zwrot będzie trzeba aktywować po zalogowaniu w zakładce Pasaż/mOkazje, tak jak to było w poprzednich miesiącach.
Szczegóły na stronie:
mBank.pl