środa, 26 listopada 2014

Promocja "Rachunek z premią 100 zł" na eKONTO w mBank

Kolejna promocja w mBank dla nowych klientów, aby z niej skorzystać trzeba założyć konto eKONTO wraz z kartą płatniczą, pomiędzy 24 listopada, a 31 grudnia 2014.
Poniżej napisze o zasadach promocji, będzie ona podzielona tak jakby na dwa etapy, za które możemy otrzymać po 50 zł:
1. Aby otrzymać zwrot na konto kwotę 50 zł, w pierwszym miesiącu kalendarzowym, następującym po miesiącu, w którym zawarto umowę, należy spełnić warunki:
- zapewnić w danym miesiącu kalendarzowym jednorazowy wpływ na konto nie niższy niż 500 zł
- dokonać i rozliczyć płatności kartą na kwotę min. 250 zł
- nie anulować transakcji kartą do końca miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu,w którym transakcja została wykonana
2. Aby otrzymać zwrot na konto 50 zł w drugim miesiącu kalendarzowym, następującym po miesiącu, w którym zawarto umowę należy:
- zapewnić w danym miesiącu kalendarzowym jednorazowy wpływ na konto nie niższy niż 1000 zł
- dokonać i rozliczyć płatności kartą na kwotę min. 250 zł
- nie anulować transakcji kartą do końca miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu,w którym transakcja została wykonana.
Premia wypłacana będzie Uczestnikowi Promocji do końca miesiąca, następującego po miesiącu, w którym Uczestnik Promocji spełnił warunki.
Link do promocji "Rachunek z premią 100 zł"
Promocja nie działa przy eKONTO mobilne.

Charakterystyka eKONTA w promocji:
- 0 zł za otwarcie i prowadzenie
- 0 zł za krajowe przelewy zewnętrzne i wewnętrzne realizowane przez internet
- 0 zł za wypłaty w PLN z ponad 7 800 bankomatów sieci: Euronet, BZ WBK S.A., Planet Cash
- 0 zł za kartę debetową przy spełnieniu warunku, płatności kartą na min. 100 zł miesięcznie.

Uzyskany zwrot podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.