czwartek, 9 kwietnia 2015

Zyskaj w 2% zwrotu za zakupy w mBank, eKONTO mobilne lub eKONTO mobilne plus

mBank przygotował kolejną promocję dla nowych klientów ( kórzy nie byli klientami mBank przed 8 kwietnia 2015 ), którzy otworzą eKONTO mobilne lub eKONTO mobilne plus.
Promocja rozpoczyna się w dniu 08.04.2015 roku i trwa do 30.06.2015 roku.
2% zwrotu za zakupy przez pół roku ( max. 50 zł miesięcznie ) będą otrzymywać osoby, które:
- złożą wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego eKonto mobilne lub eKonto mobilne plus wraz z debetową kartą płatniczą do rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego,
- zawrą z Bankiem umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych,
- dokonają transakcji, w danym miesiącu, na łączną kwotę minimum 250 zł,
- zapewnią w danym miesiącu jednorazowy wpływ na rachunek eKonto mobilne lub eKonto mobilne plus w kwocie nie niższej niż 1000 zł, przy czym wpływ na rachunek nie może pochodzić z rachunku należącego do Uczestnika Promocji.( czyli sami nie możemy przelać sobie środków z innego naszego konta bankowego ),
Premia wypłacana będzie Uczestnikowi w cyklach miesięcznych do końca miesiąca, następującego po miesiącu, w którym Uczestnik spełnił warunki promocji w maksymalnej wysokości 50 zł. w każdym miesiącu kalendarzowym.
Czyli do zgarnięcia jest max. 300 zł. Jak łatwo policzyć trzeba by płacić kartą na 2,5 tys zł miesięcznie przez pół roku, aby dostać całą sumę wcześniej wspomnianą.
Jeżeli koś płaci dużo kartą płatniczą to warto skorzystać z promocji.