niedziela, 26 czerwca 2016

Promocja „Mobilni mają Lepiej – III edycja ” mBank

Promocja skierowana jest do Klientów Banku, którzy otrzymali od Banku zaproszenie do wzięcia udziału w Promocji.

Zaproszenie do Promocji, zostanie wysłane do tych Klientów Banku, będących osobami fizycznymi, którzy spełniają następujące warunki łącznie:

1)otworzyli Rachunek osobisty w Banku, przed dniem 01.06.2015r.i w momencie przystąpienia do Promocji są posiadaczami Rachunku osobistego,

2)nie logowali się poprzez aplikację mobilną Banku do serwisu transakcyjnego po dniu 01.01.2016r.,

3)w ciągu 90 dni przed rozpoczęciem Promocji wykonali mniej niż dwie transakcje kartą debetową lub kartą kredytową,

4)w ciągu 90 dni przed rozpoczęciem Promocji zapewnili mniej niż jeden wpływ na Rachunek osobisty na jednorazową kwotę 1000 zł.


Zasady promocji:

1.Moneyback nr 1 „10zł za pierwsze logowanie”
1)Uczestnik Promocji otrzyma jednorazowy Moneyback o wartości 10zł, jeśli w terminie od 01.06.2016 r. do 30.06.2016 r. spełni następujące warunki łącznie:
a)Ma zainstalowaną lub zainstaluje na urządzeniu mobilnym aplikację mobilną Banku,
b)Zaloguje się do aplikacji mobilnej Banku przynajmniej 1 raz.
c)Jest posiadaczem Rachunku osobistego.
2)Moneyback w zł na Rachunek osobisty Uczestnika Promocji zostanie zrealizowany najpóźniej do 31.07.2016 r.
2.Moneyback nr 2 „10zł za regularne korzystanie z aplikacji mobilnej”
1)Uczestnik Promocji otrzyma jednorazowy Moneyback o wartości 10zł, jeśli w terminie od 01.07.2016 r. do 31.07.2016 r. spełni następujące warunki łącznie:
a)Zaloguje się do aplikacji mobilnej Banku minimum 4 razy.
b)Spełnił uprzednio warunki określone punkcie 1
c)Jest posiadaczem Rachunku osobistego.
2)Moneyback w zł na Rachunek osobisty Uczestnika Promocji zostanie zrealizowany najpóźniej do 31.08.2016 r.
3.Moneyback nr 3 „5 zł za transakcję BLIK”
1)Uczestnik Promocji otrzyma jednorazowy Moneyback o wartości 5zł, jeśli w terminie od 01.07.2016 r. do 31.07.2016 r. spełni następujące warunki łącznie:
a)Wykonał minimum 1 Operację BLIK.
b)Spełnił uprzednio warunki określone w punkcie 1
c)Jest posiadaczem Rachunku osobistego.
2)Moneyback w zł na Rachunek osobisty Uczestnika Promocji zostanie zrealizowany
najpóźniej do 31.08.2016 r.
Warto sprawdzić wiadomości wysyłane z banku, logujemy się tradycyjnie przez stronę mBank, po prawej stronie mamy wiadomości od banku. Jeśli mamy taką wiadomość, to klikamy w nią, będzie możliwość zapisania się do promocji. Mogliśmy dostać info o promocji także sms lub email. Macie czas tylko do końca czerwca 2016.
Załóż konto TUTAJ.