poniedziałek, 5 czerwca 2017

Promocja "Lepiej z eKontem'' nawet 600 zł zwrotu w mBank

Okres, w którym można przystąpić do promocji 01.06.2017 - 31.07.2017.
Warunki uczestnictwa w promocji:
1. jesteś nowym klientem ( jest to osoba, która począwszy od 01.01.2016 roku nie była lub nadal nie jest posiadaczem lub współposiadaczem konta
2. złożysz wniosek o otwarcie konta wraz kartą debetową
3. zawrzesz umowę o prowadzenie konta dla osób fizycznych, konto indywidualne
4. na ww wniosku trzeba zaakceptować oświadczenia o treści wskazanej w części "X.Oświadczenia"

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać nagrodę?
Niezbędne jest zapewnienie co miesiąc jednorazowego wpływu na konto minimum 1000 zł ( nie może pochodzić z naszego konta w innym banku ) oraz dokonanie zakupów w każdym miesiącu kartą bądź BLIKiem na kwotę minimum 250 zł ( 4% płatności kartą będzie wypłacane na nasze konto promocyjne, max. 100 zł na miesiąc ). Dodatkowo pobranie aplikacji mobilnej w 24 godziny od podpisania umowy i przynajmniej jednokrotne zalogowanie się do aplikacji mBank co miesiąc.
Konto w promocji:
http://www.mbank.pl/kontowpromocji