środa, 23 sierpnia 2017

Promocja "Lepiej z eKontem- II edycja" w mBank do 650 zł zwrotu

Do Promocji możesz przystąpić w okresie od 01.08.2017 r. do 31.03.2018r. Do zdobycia do 650 zł i gwarancja niezmienności cen za konto.
Z promocji można skorzystać jeśli spełni się warunki poniższe:
- jesteś nowym klientem mBanku
- w okresie trwania promocji złożysz wniosek o prowadzenie ekonta z taryfą standard lub ekonta plus, zwanymi ekontami w promocji, do konta założysz promocyjną kartę debetową
- na ww. wniosku zaakceptujesz oświadczenia o treści wskazanej w części „X. Oświadczenia”
-zawrzesz umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych, zwana dalej Umową, przy czym musi to być umowa indywidualna (nie możesz otworzyć konta razem z drugą osobą)
Przez nowego Klienta,rozumiemy osobę, którą począwszy od 01.01.2016r. nie była lub nadal nie jest Posiadaczem lub Współposiadaczem:
1)rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i/lub
2)rachunku oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017.

Premię otrzymasz, jeśli łącznie spełnisz poniższe warunki:
1)dokonasz transakcji kartą i/lub płatności BLIK na kwotę minimum 250 zł w danym miesiącu kalendarzowym,
2)ww. transakcje nie zostaną anulowane do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym je wykonałeś (tzw. zwrot towaru),
3)na Twoje eKonto promocyjne wpłyną jednorazowo pieniądze w kwocie nie niższej niż 1000 zł, przy czym nie może to być przelew z innego rachunku w Banku, którego jesteś Posiadaczem lub Współposiadaczem,
4)co najmniej raz w danym miesiącu kalendarzowym zalogujesz się do aplikacji mobilnej Banku.

Nagrodą w Promocji jest Premia za płatność kartą promocyjną i/lub płatności BLIK oraz Zwolnienie z miesięcznej opłaty za kartę promocyjną oraz Gwarancja niezmienności wysokości opłat oraz warunków zwalniających z opłat.
Premia wypłacana jest w postaci zwrotu na rachunek eKonto promocyjne, w wysokości 4% wartości płatności kartą promocyjną i/lub w wysokości 4% wartości płatności BLIK, nie więcej jednak niż 130 zł w danym miesiącu kalendarzowym.
Łączna wartość Premii w okresie 5 kolejnych miesięcy kalendarzowych wynosi maksymalnie 650 zł.
Więcej szczegółów na stronie:
mBank.pl/kontowpromocji1 komentarz:

Anonimowy pisze...

Dobra promocja..zaczynam od września walke o zwroty ;)